Svátek má: Brigita

Slovo čtenáře

  Na této stránce zobrazujeme přehled aktuálních příspěvků  
Zde vepište svůj příspěvek:


Zde opište kód:  
Redakce nezodpovídá za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvek smazat či nezveřejnit. Příspěvek je automaticky omezen na 255 znaků.


• čau, jdu spát,agenturo,ty neděláš?
• /za celých uplynulých 32 let do součanosti,nebo i v minulosti / nade mnou,za kterými jdou milioony ovcí,je úplně zbytečné ztrácet svůj čas poctivého,chudého člověka,to si naopak budu už pamatovat.Nashledanou.
• a škoda,že jsem i dřív nezjistil,že s hromadama kapitalistických VŠ ovádů/za celých uplynulých 32 let do součanosti / nade mnou,za kterými jdou milioony ovcí,je úplně zbytečné ztrácet svůj čas poctivého,chudého člověka,to si naopak budu už pamatovat.
• je úplně zbytečné ztrácet svůj čas poctivého,chudého člověka české národnosti/národa/,to si naopak budu už pamatovat,na to se vysokoškoláci kapitalisti,už spolehněte./Kdy tu němčinu,jsem mohl už naopak místo toho umět,to naopak nepopírám/.Nashledanou.
• a škoda,že jsem i dřív nezjistil,že s hromadama kapitalistických VŠ ovádů nade mnou,za kterými jdou milioony ovcí,je úplně zbytečné ztrácet svůj čas poctivého,chudého člověka,to si naopak budu už pamatovat.Nashledanou.
• Jo to jsem mohl už umět tu němčinu ,škoda že jsem dřív nezjistil,že mám nad sebou hromady VŠ ovádů od počátku 1989 a škoda,že jsem i dřív nezjistil,že s hromadama VŠ ovádů,za kterými jde milioony ovcí,je zbytečné ztrácet svůj čas poctivého,chudého člov...
• za tu dobu,co tady meleš ty svoje pí čoviny, ses mohl dávno naučit tu němčinu a v zahraničí vydělávat slušné prachy,volevole,kámo!...Jo to jsem mohl už umět tu němčinu ,škoda že jsem dřív nezjistil,že mám nad sebou hromady VŠ ovádů od počátku 1989.
• A ty vysokoškolské kapitalistické zpolitizované weby,např.ať už modré,nebo modře červené si natlačte do pozadí,k ničemu je taky nepotřebuji a všechny smrdí.
• za tu dobu,co tady meleš ty svoje pí čoviny, ses mohl dávno naučit tu němčinu a v zahraničí vydělávat slušné prachy,volevole,kámo!
• Ať žije chudý,poctivý člověk,jako jsem já a ať si (VŠ) pravičáci,kapitalisti,signatář​​i,červeňázci trhou svými vařenými květáky a hrabivými/polistopadovými/ pařáty.
• ať si pravičáci,kapitalisti,signatář​​i,červeňázci,zpolit.vysokoško​l​áci políbí ***** se svými vypatlanými politickými ideologiemi.Ať žije chudý,poctivý člověk,jako jsem já a ať si (VŠ) pravičáci,kapitalisti,signatář​i,červeňázci trh...
• .A teď mě můžete zpolitiz.vysokoškoláci políbit moje ctěné pozadí.Nashledanou.Ať žije Mistr Jan Hus a ať si pravičáci,kapitalisti,signatář​i,červeňázci,zpolit.vysokoškol​áci políbí ***** se svými vypatlanými politickými ideologiemi.
• ,to já k ničemu nepotřebuji v životě VŠ vylízané politické ideologie a můžete si je všechny strčit do vysokoškolských prdelí.A já si to v životě i dokážu svými činy a svoji prací.A teď mě můžete zpolitiz.vysokoškoláci políbit moje ctěné pozadí.Nashleda...
• si běžte naočkovat ty Vaše pravičácké kapitalistické vysokoškolské prdele,mě tam nikdy nedostanete.A až budete mít pravičáci zase ty své vypatlané VŠ řečičky,že pravičákům jsem ukradený,to já k ničemu nepotřebuji v životě VŠ vylízané politické ideologie.
• A do toho Vašeho modrého/pravičáckého,nebo modrého červeného nadnárodního kapitalistického vysokoškolského očkovacího centra po ČR,si běžte naočkovat ty Vaše pravičácké kapitalistické vysokoškolské prdele,mě tam nikdy nedostanete.
• ,mě budou přičleňovat k nejdražším poskytovatelům,aby se mě snažili SKRYTĚ politicky pravičácky vysokoškolsky zlikvidovat a naopak si na tom skrytě podvodama se snažili kapitalisticky vysokoškolsky čecháčkovsky polistopadově nahrabat.
• ,mě naopak opráskle,jako hromady oprásklých kapitalistických VŠ ovádů z vysokoškolského oprásklého vylízaného čecháčkovska,mě budou přičleňovat k nejdražším poskytovatelům,aby se mě snažili SKRYTĚ politicky pravičácky vysokoškolsky zlikvidovat.
• Poskytovatele elektřiny a zemního plynu si vyberu podle sebe svobodně a nikoliv,že mě pravičáci,ať už modrý/nebo modře/červený,kterým jsem ukradený,mě naopak opráskle,jako hromady oprásklých VŠ ovádů budou přičleňovat k nejdražším poskytovatelům.
• už i do tramvajového rozhlasu,musel jsem další zastávku vystoupit,kdy do budoucna si pořídím sluchátka,abych nemusel den,co den poslouchat v MHD dopravě pravičácké/modré,nebo červené kapitalistické vysokoškolské zpolitizované chujoviny vysokoškoláků z ČR.
• Dneska jsem jel v Liberci tramvají,sotva jsem uslyšel v tramvaji v Liberci,že náměstí dole říkají,že je to náměstí Libereckých signatářů,kdy jebou pravičáci politiku,už i do tramvajového rozhlasu,musel jsem další zastávku vystoupit.
• ,k ničemu ho nepotřebuji,/jako i ostatní politické ideologie/a já si to v životě i dokážu.A pokud já jsem pravičákům ukradený,oni mě taky,já si to dokážu opět svými činy,prací a taky že se budu řídit jen podle sebe,aby bylo jasno vy vylízaný vysokoškoláci
• ,k ničemu ho nepotřebuji,/jako i ostatní politické ideologie/ a já si to v životě i dokážu.A poku já jsem pravičákům ukradený,oni mě taky,já si to dokážu opět svými činy,prací a taky že se budu řídit jen podle sebe,aby bylo jasno vy vylízaný vysokoškol...
• A mě jsou zase ukradená politická vysokoškolská polistopadová ideologie nadnárodní,modrý,či červený pravičácký,kapitalistický,sign​​atářský kapitalismus v ČR,k ničemu ho nepotřebuji,/jako i ostatní politické ideologie/ a já si to v životě i dokážu.