Svátek má: Medard

Komentáře

Fakta a mýty o státním rozpočtu na rok 2010

Schvalování státního rozpočtu na příští rok provází ve vztahu k ČSSD několik mýtů. Zazněly i v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Rád bych je proto shrnul a prokázal, jak jsou účelové a nepravdivé.


Mýtus č. 1: ČSSD nedrží slovo. ČSSD prosadila minulý týden změny státního rozpočtu na rok 2010 tak, jak jsme slíbili občanům. Platy se tedy nesníží učitelům, hasičům, lékařům a zdravotním sestrám, zemědělcům, pracovníkům sociálních služeb a dalším profesním skupinám. Přesně podle našeho hesla, že „na krizi nesmí doplácet ti, kteří jí nezavinili“. ČSSD opakovaně nedělá nic jiného než to, že plní své sliby. To ČSSD zásadním způsobem odlišuje od ostatních politických stran. Především pro ODS je přitom toto politické krédo terčem kritiky, kdy je účelově zaměňován tento postoj ČSSD za populismus.

Mýtus č. 2: ČSSD zadlužuje zemi. ČSSD dlouhodobě tvrdila, že dnešní ekonomické problémy jsou způsobeny také chybnou hospodářskou a daňovou politikou Topolánkovy vlády, jejíž dopady vyvrcholily v tomto roce. Restrukturalizací daní způsobila Topolánkova vláda každoroční výpadek příjmů (cca 80 mld. Kč), který chtěla tento rok kompenzovat na úkor právě těch sociálních skupin, kterých se zastala ČSSD a prosadila v jejich prospěch příslušné rozpočtové změny. Výroky Miroslava Kalouska v dnešních OVM, že „kdyby tušil, jak hluboká bude hospodářská krize, snížil by daně ještě víc“, považuji za další z důkazů naprosté nekompetence Miroslava Kalouska osobně i jeho nové strany.

Mýtus č. 3: ČSSD je špatný hospodář. ČSSD také upozorňovala na fakt, že rozpočet na letošní rok je nejprolhanějším rozpočtem v historii, neboť původně plánovaný schodek se znásobil více než třikrát a překročí pravděpodobně 200 mld. Kč, což dnes v OVM přiznal i sám ministr Janota. Za tento rozpočet nese plnou politickou odpovědnost první místopředseda TOP09 a ministr financí Topolánkovy Miroslav Kalousek. Spolu s dluhem za rok 2008 zadlužila Topolánkova vláda zemi za dva poslední roky o cca 300 mld. Kč! Jsem rád, že ačkoliv jsme politicky na různých pozicích, tento fakt potvrdil i prezident Václav Klaus.

Mýtus č. 4: ČSSD zvýšila schodek státního rozpočtu. Už dnes se setkáváme s argumentací, že jsme změnou rozpočtu zvýšili schodek a že nezodpovědně zadlužujeme zemi. Není to pravda. Schodek zůstal zachován na úrovni, který navrhla vláda Jana Fischera, tedy ve výši 162,7 mld. Kč. Došlo pouze k přesunu v rámci tohoto rozpočtu ve prospěch vyjmenovaných skupin obyvatel. Pokud někdo namítá, že je zde díky změnám rozpočtu, které prosadila ČSSD, skrytý schodek, pak nemá pravdu a je to účelově lživý argument. Proč?

Ministr Janota totiž zamlčel, že má skryté rezervy ve výši minimálně 3,6 mld. Kč v tzv. Všeobecné pokladní správě a minimálně 7 mld. Kč mu do rozpočtu přijde díky neschválenému snížení DPH z ubytovacích a stravovacích služeb. Pokud tedy vůbec dojde k nějakému „skrytému schodku“, pak je bohatě pokrytý těmito úsporami a příjmy, se kterými návrh ministra Janoty nepočítal.

To jsou fakta. ČSSD, její ekonomický tým odborníků i já osobně, si uvědomujeme, v jak složité ekonomické situaci se naše země nachází. Nesmíme ovšem podléhat mýtům a nepravdám a musíme si jasně uvědomit, kde leží jak odpovědnost za současný stav, tak jeho řešení. Řešením je nová hospodářská politika státu, založená na aktivní exportní politice, aktivnímu hledání nových trhů pro české firmy a především politice, kde se program a sliby občanům plní.

K případným úvahám o tzv. Janotově balíčku č. 2: ČSSD počká na konkrétní návrh, ze kterého by bylo patrné, že respektuje dlouhodobou hospodářskou politiku ČSSD. Především zavedení progresivní daně, ke které se kloní jak odborná veřejnost, tak nyní i sám ministr Janota. Jsme připraveni s vládou Jana Fischera jednat o dalších krocích v oblasti hospodářské politiky tak, abychom našli možnosti i pro rozpočtové škrty, především v oblasti nesmyslných a předražených státních zakázek.

Jiří Paroubek

Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano
transparent.gif transparent.gif
13%
Ne
transparent.gif transparent.gif
33%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
54%