Svátek má: Izabela

Komentáře

Ivan Krejčí

předseda RRTV

Výzva RRTV k informování médií o aktuální epidemii

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se obrací na všechny provozovatele rozhlasových atelevizních stanic, aby věnovali větší pozornost korektnosti a přesnosti přiinformování veřejnosti o průběhu aktuální epidemie a o opatřeních proti ní.

Nedůsledná péče o terminologickou a věcnou správnost v takto citlivém tématu vede k informačnímu chaosu a přispívá tak ke zvyšování paniky a úzkosti s dopady na kvalitu života na straně jedné, na straně druhé vede u části veřejnosti k pocitu, že žádná data vlastně nemají relevanci, a není tedy nutné dodržovat základní hygienická pravidla.

Nový koronavirus, stejně jako ostatní dosud běžné koronaviry, další viry a také bakterie mohou být součástí přirozeného prostředí člověka a nemoc mohou způsobit až za specifických okolností. Naproti tomu covid-19 je choroba, která může mít mírný průběh, ale také průběh velmi těžký a může být i komplikací vážně ohrožující život.

Ve zpravodajských a publicistických pořadech se každý den vyskytuje celá řada nepřesností. Nejde o malicherné trvání na detailech, ale o apel na odpovědnost při informování o mimořádně citlivé oblasti. Větší pozornost médií korektnímu informování o epidemii pomůže lepšímu povědomí veřejnosti o průběhu a dopadech epidemie a umožní tak lidem přijímat správná a přiměřená rozhodnutí a chovat se odpovědně.

V Praze dne 24. 11. 2020
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasovéa televizní vysílání