Svátek má: Brigita

Politika

Velikost textu:

Baťa: I ty (myslím tím sebe) Brute? Budu či nebudu trestně stíhán?

Baťa: I ty (myslím tím sebe) Brute? Budu či nebudu trestně stíhán?

Možná si někdo bude myslet, že jsem se zbláznil, v lepším případě pomátl. Ne, nic takového se nestalo, jen jsem se dobral k názoru, že možná budu trestně stíhán, neboť řeknu něco, za co bych mohl být také trestně stíhán, píše v komentáři Jiří Baťa.

Jiří Baťa
5. září 2021 - 04:20

K tomuto závěru mne donutila skutečnost, když jsem si v jednom článku na Parlamentních Listech.cz (název článku záměrně vynechávám, bude o něm řeč později) přečetl následujícíc příhodu. Prý (nejspíše úmyslná) náhoda. Ti dva prý jen šli na polévku (nejspíše na držkovou). Tak alespoň komentuje Andrej Babiš jr. svůj výstup, kdy jedovatě vynadal svému otci, premiéru Andreji Babišovi. A také zcela náhodou na mítink v Ústí nad Labem přišel spolu s dokumentárním režisérem Vítem Klusákem, který ho přitom (útoku na otce) točil.
    
Tato příhoda je jen laitmotivem toho, co chci sdělit. Režisér Vít Klusák mě totiž zaujal svým nedávným výrokem o prezidentu Miloši Zemanovi o kterém veřejně prohlásil, že je „čurák a kunda“. Přesněji Klusák řekl, že „Prezident Miloš Zeman je transgender a ani to neví. Je čurák i kunda v jednom“. V tomto smyslu je také citován nadpis zmíněního článku v PL.cz.

    
Očekával bych, že po těchto slovech na adresu prezidenta republiky se zvedne vlna nevole, že se každý slušný občan, notabene právník a jedno jakého smýšlení či politického zaměření, od takového výroku bude distancovat a že tato slova bude považovat za natolik nevhodná, vulgární a urážlivá, že režiséra Klusáka bude (budou) žalovat za tr. čin Pomluvy, dle § 184:
(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

   
Že se tak nestalo potvrzuje (nejen) můj názor, že tvrzení většiny našich politiků o tom, že máme právní stát, je realitě na hony vzdálený. Ostatně není to ani první případ, kdy na osobu prezidenta byly vylity kýble špíny, vysloveno množství vulgárních, pejorativních, urážlivých slov a pojmenování (viz Hřebejk, Novotný, Hutka a další). Přesto se naše bohorovná judikatura nad těmito skutečnostmi nejenže nepohoršovala, ale ani se neobtěžovala jakkoliv trestně-právně proti autorům zasáhnout Je otázka, zda je to proto, že téměř vždy šlo o nějakou výzamnou osobu, ne-li přímo o VIP, kdy jak se u nás stalo zvykem, od případu se právníci a advokáti odvracejí, distancují, v lepším případě to buďto zametou tzv. „pod koberec“, nebo dělají tak dlouho procedurálně-objektivní obezličky, až z toho nakonec viník vyjde čistý jako lilie! Příkladů je přehršel.
    
Dokazuje to, jak v důsledku realizace havloidního přístupu v aplikaci „americké“ demokracie na demokracii českou, na lidská práva a hlavně na svobodu slova se to všechno promítlo do života společnosti, jak moc hluboce byla ovlivněna a v důsledku toho jak hluboce klesla úroveń morálky a znevažování postavení hlavy státu některými „výjimečnými“ politiky a osobami(nostmi). Pozoruhodné na to je, že v naprosté většině jde o lidi, kteří (z osobních důvodů) inklinují či jsou loajální k prozápadní usácké politice, zbožně vzhlíží k těm, od kterých mají nebo očekávají vděk, uznání a nějaké to palmáre za svou loajalitu. Kromě toho, už jaksi ze zásady, odvrhují, odsuzují a bojkotují vše, co má něco společného s východní politikou, Ruskem, Čínou, ale už jim nevadí politika s Tchaj-wanem, Japonskem, Jižní Koreou, dokonce ani s problematickým státem Izrael apod.
    
Není tedy nic výjimečného či mimořádného, hanobí-li hlavu státu, tj. prezidenta, případě premiéra vlády ČR zástupce pravicové opozice nebo člověk, který inklinuje k pravicové politice. Pejorativně k hlavě státu se vyjadřují především lidé z oblasti kultury, herci, režiséři, zpěváci a řada pravicově smýšlejících novinářů domnívajíc se, že jsou nejen za hrdiny, ale že jsou to oni, kdo prosazují demokratické principy. Chtějí prosazovat své záměry, své nároky, požadavky, dávají ultimáta, dští hromy a blesky na vše, co učiní prezident. On jim totiž vadí ze všeho nejvíc, počínaje vítězstvím nad svými konkurenty (Schwarzenberg, resp. Drahoš), jeho otevřenost, upřímnost, zásadovost, objektivní vidění světa a především jeho národní hrdost a vlastenectví.
    


Samozřejmě, že ne všichni všemu co prezident Zeman dělá, činí nebo říká souhlasí, mu fandí či tleskají, nebo nemají výhrady, mezi ně patřím i já. Nelze však předpokládat, že v případě, že by místo Miloše Zemana seděl Jiří Drahoš či Karel Schwarzenberg, byli občané více spokojenější, tedy kromě umanutých pravdoláskařů, sluníčkářů, pražskokavárníků, havloidů a Milionchvilkařů, kteří usilují o dehonestaci a odstranění prezidenta M. Zemana. Neštítí se veřejně nazývat a hanobit prezidenta způsobem, jak se např. vyslovil režisér Klusák (viz výše), případně také génius režisér Hřebejk, rozumově, morálně nedomrlý starosta Novotný, slaboduchý písničkář Hutka a další. Svým vystupováním a mnohdy i svým chováním dávají najevo svou morální ubohost navzdory tomu, že jde často o lidi s VŠ vzděláním, tedy s předpokladem vysokého IQ a tak říkajíc o intelektuály, kteří by měli (mohli) být (po vzoru osobností konce IXX a začátku XX století) vzorem či příkladem občanům České republiky. Často si říkají, že jsou elita národa, ale naštěstí tomu tak není, protože většina občanů jejich vulgární vystupování tvrdě odsuzuje.
     
V úvodu výše jsem zmínil, že na sebe asi podám trestní oznámení za pomluvu, jak výše uvedeno. To proto, že se chci osobně přesvědčit, zda jako „nicka“, jako řadový občan budu za protivenství vůči zákonům ČR, konkétně za „pomluvu“ dle § 184.odst. 1) a 2) tzv. popotahován, nebo ne. Říká se, že „jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá“, jinými slovy, jestliže se pan režisér Klusák vyjádřil (rozuměj do lesa volal) k osobě prezidenta Zemana jak výše uvedeno, pak (se z lesa ozývá), že on sám je „lidské hovno, které někdo vysral a neuklidil“! Tato pejorativní urážka je zcela vědomá a záměrně vyslovena s cílem zjistit, zda tato pomluva může být předmětem mého možného trestního oznámení za pomluvu. Pokud ano, potom naše justice a soudnictví nemá nic společného s ministerstvem spravedlnosti, protože by v takovém případě spravedlnost vzala za své.
    
Tímto jsem vyčerpal pojednání o naprosto nepřijatelném vyjadřování režiséra Klusáka na adresu českého prezidenta Miloše Zemana. Apropó, jestli si pan Klusák (ale i někteří další) myslí, že by v jiné zemi mohl někdo o prezidentoivi prohlásit, že je „čurák a kunda“, pak se strašně mýlí. Domnívám se ale, že něco podobného ani není možné s nikdo nikde by si to nedovolil, protože jejich pojetí a přístup k demokracie jim prostě nedovolí ji dehonestovat, notabene urážet hlavu státu, jak to činí někteří blbí „frajeři“ (lidské hovna) u nás. Sorry, ale jinak jednání pana režiséra Klusáka nelze vyjádřit.

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)